Demo 2013

W zakładce MULTIMEDIA dostę™pny jest już muzyczny zwiastun nadchodzą…cej pł‚yty (DEMO 2013). Rozpoczynamy poszukiwanie wydawcy…