Nowy manager

Informujemy, że od dnia 06.02.2012 wszelkie sprawy organizacyjne dotyczą…ce zespoł‚u PULLOVER prosimy uzgadniać z Agnieszką… Skrobot, która przejmuje obowią…zki menagera zespoł‚u. Jednocześ›nie dzię™kujemy Marcinowi Marszałkowi za dotychczasową… opiekę™ i życzymy powodzenia przy aktualnych i przyszł‚ych projektach artystycznych.